Členovia PS Komjatice

 

       

Funkcia   

   

Meno a Priezvisko
Predseda Peter Molnár
Poľovný hospodár Mgr. Emil Vrabec
Tajomníčka Ing. Andrea Bielichová
Finančný hospodár Ing. Peter Molnár
Hlavný kontrolór Milan Barta
Ostatní členovia

Mgr. Marek Banás

Mgr. Milan Barta, PhDr.

Milan Dojčan

Ing. Pavol Gálik

Viliam Hozlár

Peter Jaššo

Ladislav Kluďák

Ivan Kuzmický

Juraj Macko

Mgr. Miroslav Melišek

Ing. Lukáš Molnár

Michal Puk

Ing. Marek Šebík

Marek Vrabec

Kadnidáti Bc. Tomáš Melišek

 

 

Rok 2017

Rok 2016