História PZ Družstevník Komjatice

 

Vznik a činnosť PZ Družstevník Komjatice

Poľovnícke združenie Komjatice začínalo svoju činnosť v 50. rokoch ako poľovnícka spoločnosť. Toto obdobie však zostalo zachované iba v spomienkach pamätníkov. Poľovalo sa najmä na zajaca poľného, jarabicu poľnú. bažanta a srnčiu zver, výnimočne aj na divú kačicu či líšku.
Okrem poľovačiek na zajaca poľného a bažanta sa začiatkom 70. rokov uskutočňoval aj ich odchyt z obchodných dôvodov - na predaj do zahraničia (Taliansko). Odchyt sa uskutočňoval plašením zveri v rojniciach, ktoré tvorili (za finančnú odmenu) žiaci vyšších ročníkov základnej školy a jej zahánaním do sietí, kde ju chytali a do drevených debien zatvárali ukrytí poľovníci.
Uchované písomnosti o činnosti združenia sú už od roku 1974, odkedy až do roku 1978 bol predsedom Poľovníckeho združenia Komjatice Anton Očenáš (Rybicák) a hospodárom Imrich Kanás (Ičán). V týchto rokoch sa ešte lovila jarabica poľná (250 ks - odchyt) a zajac poľný (300 ks - odchyt). Už v tom čase bola vybudovaná strelnica na asfaltové terče, kde poľovníci nacvičovali streľbu.

 

V roku 1978 bol za predsedu zvolený Rudolf Dragúň. V uvedených časoch začali z dôvodu expanzívneho rozvoja poľnohospodárstva (umelé hnojenie, chemizácia, sceľovanie parciel, mechanizácia) stavy srstnatej i pernatej zveri klesať. Ale ešte stále sa lovilo cca 6 kusov srncov, 11 sŕn, jarabica sa už nelovila, 150 bažantov (kohút) a cca 350 zajacov (odchyt i odstrel). V týchto rokoch združenie vybudovalo Poľovnícku chatu zo železničného domu pri trati v smere na Nové Zámky na schôdzovanie a slávnostné stretnutia. Na konci 70. rokov začal funkciu poľovného hospodára vykonávať František Herceg.

Poľovnícka chata vybudovaná zo železničného domčeka, koniec 70. rokov

 

V roku 1984 sa začala výstavba strelnice. V tom istom roku sa konali prvé strelecké preteky na asfaltové terče na zajaca na prieseku na poloautomatizovanej strelnici. V roku 1986 sa Rudolf Dragúň vzdal funkcie predsedu. Do tejto funkcie bol zvolený Milan Barta. Funkciu poľovného hospodára ďalej vykonával František Herceg. V uvedenom čase mali počty drobnej zveri stále klesajúcu tendenciu.

Poľovníci pri poľovníckej chate. V strede dolu Ladislav Kluďák s uloveným srncom.

 

Vlastnícke vzťahy v revíri a zastavenie poklesu zveri po roku 1989

 

Po roku 1989 začalo PZ s vysporadúvaním vzťahov s chatou a pozemkami pod chatou a strelnicou. Po zmene režimu sa obnovovali nájomné zmluvy na revír. Začalo sa s vybavovaním vrátenia 500 ha revíru, ktoré boli združeniu odňaté pre vytvorenie revíru Štátneho majetku Palárikovo. Po návrate tejto časti revíru PZ Komjatice hospodári na výmere 2 587 ha.

Zdroj: Komjatice 1256 - 2006, rok vydania 2008

Činnosť poľovníckeho združenia po roku 2000

 

V roku 2002 po náhlej smrti hospodára Františka Hercega bol zvolený do funkcie hospodára Ivan Kuzmický, ktorý sa zameral na dlhodobé zvyšovanie stavov zveri. To sa aj začalo dariť, hlavne z dôvodu nepoľovania zajaca poľného. V roku 2006 sa vzdal funkcie predsedu PZ po dvadsiatich rokoch Milan Barta i hospodár Ivan Kuzmický. Za predsedu PZ bol zvolený Mgr. Emil Vrabec a za hospodára Ing. Pavol Gálik.

V roku 2008 sa Mgr. Emil Vrabec vzdal funkcie predsedu a Ing. Pavol Gálik funkcie hospodára. Za predsedu PZ bol zvolený Ivan Kuzmický a za hospodára Ing. Marek Šebík.

V roku 2011 sa Ivan Kuzmický vzdal funkcie predsedu a Ing. Marek Šebík funkcie hospodára. Za predsedu PZ bol zvolený Peter Molnár a za hospodára Mgr. Emil Vrabec.

 

Zánik poľovníckeho združenia

Po obnove revíru dňa 31.12.2013 Poľovnícke združenie Družstevník Komjatice zaniklo.