Poľovný revír

 

 

Popis hraníc poľovného revíru PZ Družstevník Komjatice

Východiskový bod poľovného revíru je štátna cesta Nové Zámky – Nitra a katastrálna hranica Komjatice – Veľký Kýr označená tabuľou „Obec Komjatice“. Z východiskového bodu pokračuje hranica na juhozápade smerom na Ružový Dvor po topoľovej aleji (Síky) až po štátnu cestu Ružový Dvor – Rastislavice, ďalej na juhozápad až po čerešňovú alej. Tu sa lomí na juhovýchod a po aleji pokračuje až k oploteniu sadu (Tolmác). Od rohu ovocného sadu pokračuje na východ a po poľnej ceste cez štátnu cestu Nitra – Nové Zámky, železničnú trať Nitra – Nové Zámky až po staré rameno rieky Nitra.

Pokračuje na juh po ramene rieky Nitra až po asi 100 metrov nad stavidlom. Odtiaľ obchádza strelnicu PZ Lipová a pokračuje na severovýchod po suchom kanáli (Šarnačka) až po kríkovú alej, po ktorej pokračuje na juhovýchod až po poľnú cestu Komjatice – Mojzesovo, po kotrej pokračuje na sever až po štátnu cestu Komjatice – Černík. Túto pretína a pokračuje po katastrálnej hranici Komjatice – Černík cez štrkovisko na severozápad až po koniec katastrálnej hranice Komjatice, kde sa lomí na juhozápad a pokračuje po poľnej ceste a ďalej suchým kanálom cez staré rameno rieky Nitra a železničnú trať Nitra – Nové Zámky až k východiskovému bodu. 

Zdroj: Komjatice 1256-2006, rok vydania 2008