Kynológia

 

Od najstarších čias sprevádzal lovca pes. Na začiatku to boli psie svorky, ktoré pomáhali zver nájsť, vyhnať z úkrytu a najmä zadržať na mieste dovtedy, kým sa skupina lovcov k nej mohla priblížiť a primitívnymi zbraňami ju uloviť. Tak, ako sa menili poľovné zbrane a spôsoby poľovačiek, ako sa menila lovná zver, menili sa i požiadavky na poľovného psa. Od poľovačiek so psami vo svorkách sa postupne prechádzalo na používanie jednotlivých psov a navyše viacmenej špecializovaných na určitý spôsob lovu. V tomto období nastal pravdepodobne intenzívny rozvoj rôznych druhov poľovných psov, ktoré sa začali od seba odlišovať nie len exteriérom, ale aj svojimi poľovnými schopnosťami.
Dnes poslanie psa v poľovníctve spočíva predovšetkým v pomoci pri ochrane zveri, vyhľadávaní zveri v porastoch pri spoločných poľovačkách, dohľadávaní zastrelenej a postrelenej zveri, prinášaní malej pernatej a srstnatej zveri.

V našej poľovníckej spoločnosti sú najpočetnejšou skupinou stavače, ktoré sa používajú na prácu na poli i vo vode pri individuálnych aj kolektívnych poľovačkách na majú zver a na dohľadávanie srnčej a škodlivej zveri.
Z anglických plemien stavačov naša spoločnosť disponuje  Pointrom. Pointre vynikajú jemným čuchom, sú rýchle a majú pevné vystavovanie. Sú špecialistami na hľadanie a preto sa hodia na prácu „pred výstrelom“.
Z kontinentálnych plemien stavačov naša spoločnosť disponuje Nemeckými krátkosrstými stavačmi, ktoré sú šľachtené pre všestranné použitie. Vynikajú spoľahlivosťou v dohľadávke, prinášaní a práci na stope, preto sú vhodné na prácu „po výstrele“.
 

 

Okrem stavačov spoločnosť disponuje aj brlohárom, a to Jagdterrierom, ktorý sa používa pri tlmení škodnej zveri či už pod zemou alebo na povrchu.